Litigation Investments

Procesfinanciering & No Cure No Pay                                                                     Litigation Financing & No Cure No PayONDERSCHEIDEND VERMOGEN 

Procesfinancier en procespartij - toegevoegde waarde en een bijzondere combinatie

Litigation Investments kan optreden als "procesfinancier en procespartij", en de volledige verantwoordelijkheid dragen voor een claimzaak. 

Een optreden als procesfinancier en procespartij is een bijzondere combinatie. In veel Angelsaksische landen is dit niet toegestaan, maar in en vanuit Nederland is dit mogelijk. Binnen Europa zijn er geen/weinig organisaties die dit als zodanig aanbieden. Er zijn vooral partijen zichtbaar die zich presenteren als procesfinancier, maar meestal niet beschikken over eigen investeringsfondsen. En met name een bemiddelingsrol vervullen tussen advocaten, financiers en claimanten, en waarbij veelal de claimanten de procespartij in een claimzaak zijn.

De combinatie van procesfinancier en procespartij kan veel toegevoegde waarde geven aan een potentiële claimzaak. Hierdoor kunnen wij de meest kansrijke claimzaken selecteren, nauwgezet controleren en managen tijdens het claimtraject, en veelal gezwind (via een schikking en zonder rechtsgang) tot resultaat brengen. Een cessiemodel geeft ons de mogelijkheid om de vordering te laten overdragen aan Litigation Investments en als procespartij te fungeren. Voor elke claimzaak beoordelen we wat de beste formule is voor alle betrokkenen, en waar wij verantwoordelijkheid in willen/kunnen nemen.

Meer dan enkel het kruisen van de - juridische - degens

Niet enkel de juridische materie kan zorgen dat een claimzaak beslecht gaat worden, dan wel tot een schikking komt en als geheel niet in de rechtbank en de media komt.

Naast de juridische degens beschikken wij over het vermogen en de kunde om veel meer strijdmiddelen in te zetten om een claimzaak tot een goed resultaat te brengen. Bijvoorbeeld op media-technisch vlak, dit om bepaalde elementen in het belang van de maatschappij en/of het geschil bewust in de openbaarheid te brengen. 

Veel financiële kwesties en claimzaken worden buiten de rechtbank tot een oplossing gebracht en komen niet in de openbaarheid. Temeer niet ingeval een wederpartij gevoelig/kwetsbaar is voor de media en wenst te voorkomen dat een geschil of bepaalde gebeurtenis in de rechtbank en/of openbaarheid komt. 

Onze strijdvaardigheid is uitlegbaar als The American Way 

Wij combineren de juridisch kennis en ervaring van de meest beste advocaten en adviseurs met de kunde en invloed van investeerders/entrepreneurs.

Door de inbreng van investeerders/entrepreneurs en adviseurs in een resultaatgerichte focus te brengen met de juridische kennis en vaardigheden van topadvocaten kunnen wij potentiële claimzaken - optima forma - beoordelen en behandelen.

Wij kunnen Out-of-the-Box denken en handelen, en zullen niet louter binnen de gevestigde hokjes strijden als dit de zaak en/of de rechtvaardigheid onvoldoende dient.