Litigation Investments

Procesfinanciering & No Cure No Pay                                                                     Litigation Financing & No Cure No Pay1. Proefproces en schadevergoedingsprocedures  

Aanmelden bij Litigation Investments voor de schadevergoedingsprocedures tegen de Nederlandse Staatsloterij is kosteloos.

Op basis van de uitspraak van 30 januari 2015 van de hoogste rechter (de Hoge Raad) is komen vast te staan dat de Staatsloterij zich over de periode van 2000 tot 2008 schuldig heeft gemaakt aan misleiding. In het vonnis van de Hoge Raad staat dat de Nederlandse Staatsloterij misleidende mededelingen deed over prijzen en winkansen.

Aangezien vaststaat dat de Staatsloterij zich schuldig heeft gemaakt aan misleiding, willen wij ervoor zorgen dat de rechter een uitspraak doet over de (hoogte van de) schadevergoeding voor individuele deelnemers.

Ook willen wij regelen dat er definitief duidelijkheid gaat komen over deze claimzaak en de Staatsloterij niet onder haar verantwoordelijkheid kan uitkomen. En het NIET blijft bij discussies van de Staatsloterij en diverse claimclubs over wat volgens hen een rechtvaardige/eerlijke schadevergoeding moet zijn. Enkel een rechter kan een oordeel geven over een rechtmatige schadevergoeding!

Tot op heden heeft er GEEN schadevergoedingsprocedure plaatsgevonden en heeft GEEN rechter een oordeel gegeven over de (hoogte van de) schadevergoeding waarop individuele deelnemers aanspraak kunnen maken.

Wij beginnen een “proefproces” met de vorderingen van een aantal deelnemers op basis van de aankoopkosten van loten in de periode van 2000 tot 2008.

Na de eerste bekendmaking van de door ons beoogde schadevergoedingsprocedures hebben we grote hoeveelheden reactie ontvangen van gedupeerden. Veel gedupeerden hebben laten weten het rechtvaardig te vinden als de volledige kosten van iedere speler over de bewuste periode van misleiding (2000-2008) worden vergoed door de Staatsloterij.

Wij verwachten dat de rechter een positieve uitspraak zal doen inzake de vorderingen die we overleggen in het proefproces, en schadevergoedingen zal toekennen die gelijk zijn aan de aankoopkosten van de loten. Bij een positieve uitspraak kan vervolgens een ieder zijn aankoopkosten van loten over de periode 2000-2008 via onze procedure terugeisen van de Staatsloterij via de rechter. Wij baseren onze verwachting op basis van het vonnis van de Hoge Raad.

Tekstdeel vonnis Hoge Raad – 30 januari 2015 - artikel 3.2.3 alinea 8

Het hof verwerpt het verweer van Staatsloterij.... Staatsloterij ziet over het hoofd dat de schade als gevolg van de misleidende mededelingen van Staatsloterij  niet bestaat uit het verlies van de kans op winst (het positief belang), maar uit de kosten van aankoop van een staatslot  (het negatief belang) waarvan een aanzienlijk deel van de consumenten zou hebben afgezien, althans tegen dezelfde voorwaarden, wanneer Staatsloterij juiste en volledige mededelingen had gedaan. (rov. 4.18)

Een ieder die GEEN afstand heeft gedaan van zijn vordering op de Staatsloterij (voor 40 euro en gratis loten) via de zogenaamde bijzondere trekking op 27 mei 2017 kan zich – KOSTELOOS - bij ons aanmelden.


Status Proefproces 

aanmelding  

1. Proefproces en schadevergoedingsprocedure < huidige pagina

2. Uw schadevergoeding en 8 jaar misleiding door de Nederlandse Staatsloterij 

3. Gedupeerde deelnemers Nederlandse Staatsloterij en 4 miljard euro bewijsbare schadeomvang

4. Onderzoek misleiding en de periode voor 2000 en na 2008 

5. Geheime schikking(en) met individuele deelnemer(s) en rechtsongelijkheid 

6. Strafbare feiten volgens vonnis Hoge Raad 

7. Procesfinanciering & No Cure No Pay - onze organisatie en kosten 

8. Waarom wij dit doen 

9. Collectieve schadevergoeding (nog) niet mogelijk in Nederland 

10. Voordeel voor gedupeerden 

11. Mogelijke gevolgen van de schadevergoedingsprocedures 

12. Claimclubs - en geen schadevergoedingsprocedures 

13. Overleg met directie Nederlandse Staatsloterij 
Email