Litigation Investments

Procesfinanciering & No Cure No Pay                                                                     Litigation Financing & No Cure No Pay10. Voordeel voor gedupeerden

Door ons proefproces zal de rechter een uitspraak doen over de vraag of er een recht bestaat op schadevergoeding en zo ja, hoe die moet worden berekend en wat aldus de hoogte is van de schadevergoeding.

Ingeval de uitspraak positief is kunnen er berekeningen worden gemaakt voor iedere gedupeerde op basis van de uitspraak van de rechter. En kan iedere gedupeerde - door Litigation Investments - een eis tot schadevergoeding laten neerleggen bij de Nederlandse Staatsloterij, dan wel een schadevergoedingsprocedure door ons laten instellen.

Bijaldien een gedupeerde deelnemer zelfstandig een schadevergoedingsprocedure gaat aanvangen zullen de kosten veelal (aanzienlijk) hoger zijn/worden dan dat men als schadevergoeding mogelijk kan krijgen. Temeer indien men zelf een procedure moet bekostigen via een advocaat, en zonder rechtsbijstandsverzekering. Indien men wel een rechtsbijstandsverzekering heeft dan zal dit vrijwel zeker ook geen voordeel brengen, immers mengen rechtsbijstandsverzekeraars zich niet graag in dit soort tijdrovende en kosten verslindende dossiers.

Ook werken er bij de meeste rechtsbijstandsverzekeraars voornamelijk juristen en/of juridische medewerkers, en in mindere mate (top)advocaten. Rechtsbijstandsverzekeraars besteden vaak een complexe/omvangrijke zaak uit aan advocaten. Verder zijn rechtsbijstandsverzekeraars commerciële organisaties die winst moeten maken voor hun aandeelhouders. Hun verdienmodel is gericht om zo weinig mogelijk inzet te geven c.q. kosten te maken, tegenover de premies die ze innen via hun verzekerden/klanten.

Wij beschikken over bewijzen waaruit blijkt dat diverse rechtsbijstandsverzekeraars (geheime) afspraken hebben gemaakt met de Nederlandse Staatsloterij, en waardoor ze hun klanten adviseren (en proberen te laten geloven) dat een schadevergoedingsprocedure geen resultaat zal geven. De waarheid is echter dat het ze veel tijd en geld gaat kosten, en rechtsbijstandsverzekeraars er geen geld aan kunnen verdienen.  

Veel rechtsbijstandsverzekeraars zijn in handen van de verzekeraars waardoor er vaak onderlinge afspraken worden gemaakt, waartegen de overheid zou moeten optreden. Hierdoor bestaat de kans dat uw zaak niet de aandacht krijgt die het verdient en dat men het al snel op een akkoordje gooit met de wederpartij. Tros Radar toonde in 2010 aan dat rechtsbijstandverzekeraar weinig zuiver zijn en veelal niet objectief handelen. De polisvoorwaarden zijn vaak onduidelijk of knellend en een goede klachtenregeling ontbreekt.  

Gedupeerden hebben meestal ook niet de middelen en geen toegang tot de meest beste advocaten en adviseurs. En beschikken niet over een dossier zoals Litigation Investments in bezit heeft. Wij beschikken over de bewijsstukken (en een volledig dossier) inzake een geheime schikking die is gesloten met een deelnemer. Met desbetreffende schikking is er bewijs dat de Nederlandse Staatsloterij aan een individuele deelnemer de volledige aankoopkosten van loten en een boeterente als schadevergoeding heeft doen betalen.

De geheime schikking kan in combinatie met de uitspraak van de Hoge Raad van (groot) belang zijn voor de rechter om te komen tot een rechtvaardige uitspraak omtrent de schadevergoeding voor individuele deelnemers.

Via ons kan een individuele deelnemer het voordeel van "schaalgrootte" benutten. Dit doordat wij – na een positieve uitspraak middels het proefproces -  vele honderdduizenden schadevergoedingsprocedures gaan financieren en dit op basis van No Cure No Pay ten uitvoer brengen.


Status Proefproces 

aanmelding  

1. Proefproces en schadevergoedingsprocedure

2. Uw schadevergoeding en 8 jaar misleiding door de Nederlandse Staatsloterij 

3. Gedupeerde deelnemers Nederlandse Staatsloterij en 4 miljard euro bewijsbare schadeomvang

4. Onderzoek misleiding en de periode voor 2000 en na 2008 

5. Geheime schikking(en) met individuele deelnemer(s) en rechtsongelijkheid 

6. Strafbare feiten volgens vonnis Hoge Raad 

7. Procesfinanciering & No Cure No Pay - onze organisatie en kosten 

8. Waarom wij dit doen 

9. Collectieve schadevergoeding (nog) niet mogelijk in Nederland 

10. Voordeel voor gedupeerden < huidige pagina

11. Mogelijke gevolgen van de schadevergoedingsprocedures 

12. Claimclubs - en geen schadevergoedingsprocedures 

13. Overleg met directie Nederlandse Staatsloterij