Litigation Investments

Procesfinanciering & No Cure No Pay                                                                     Litigation Financing & No Cure No Pay13. Overleg met directie Nederlandse Staatsloterij

Wij hebben - in de periode voordat de Staatsloterij het aanbod deed van 40 euro en wat gratis loten - pogingen ondernomen om te spreken met de raad van bestuur en de raad van commissarissen van de Nederlandse Staatsloterij. Wij hebben laten weten een rechtvaardige oplossing tot stand te willen brengen. De heer Niels Onkenhout, directeur Nederlandse Staatsloterij, liet weten alle dossiers onder controle te hebben en geen behoefte te hebben aan een gesprek met ons.

Als de directie wel met ons een gesprek had aangegaan dan hadden we ons plan inzake een proefproces en instellen van schadevergoedingsprocedures kenbaar gemaakt. En laten weten dat wij willen zorgen dat er een “rechtvaardige schadevergoeding” voor alle gedupeerden tot stand gebracht gaat worden. Voorts hadden wij dan te kennen gegeven dat wanneer men geen rechtvaardige schadevergoeding tot stand wil brengen wij schadevergoedingsprocedures zullen laten aanvangen, en de rechter ter zake om een oordeel zullen vragen. 


Status Proefproces  

aanmelding  

1. Proefproces en schadevergoedingsprocedure

2. Uw schadevergoeding en 8 jaar misleiding door de Nederlandse Staatsloterij 

3. Gedupeerde deelnemers Nederlandse Staatsloterij en 4 miljard euro bewijsbare schadeomvang

4. Onderzoek misleiding en de periode voor 2000 en na 2008 

5. Geheime schikking(en) met individuele deelnemer(s) en rechtsongelijkheid 

6. Strafbare feiten volgens vonnis Hoge Raad 

7. Procesfinanciering & No Cure No Pay - onze organisatie en kosten 

8. Waarom wij dit doen 

9. Collectieve schadevergoeding (nog) niet mogelijk in Nederland 

10. Voordeel voor gedupeerden 

11. Mogelijke gevolgen van de schadevergoedingsprocedures 

12. Claimclubs - en geen schadevergoedingsprocedures 

13. Overleg met directie Nederlandse Staatsloterij < huidige paginaEmail