Litigation Investments

Procesfinanciering & No Cure No Pay                                                                     Litigation Financing & No Cure No Pay8. Waarom wij dit doen

Wij willen dat deze kwestie op een zakelijk zuivere en rechtvaardige manier tot een einde gebracht gaat worden. Wij willen voorkomen dat machtige partijen (waaronder Nederlandse Staatsloterij en de Nederlandse Staat) hun verantwoordelijkheid kunnen ontlopen.

Sinds de uitspraak van de Hoge Raad (30 januari 2015) heeft de Staatsloterij over een periode van meer dan twee jaar GEEN verantwoordelijkheid genomen. Het had de Nederlandse Staatsloterij doen sieren als men direct na de uitspraak van de hoogste rechter aan haar deelnemers had laten weten een schadevergoeding te willen betalen, om vervolgens dit per deelnemer eerlijk te gaan berekenen.

In Amerika had een schadeplichtige partij dit NIET zo lang (kunnen) laten voortduren. Na ruim twee jaar heeft de Staatsloterij dit getracht op te lossen met 40 euro en enkele gratis loten via een extra trekking op 27 mei 2017.

Hoe zit het met de mensen die voor honderden of duizenden euro’s hebben meegespeeld in 2000 tot 2008 en gedurende de periode van misleiding?

Wij zijn van mening dat de claimzaak tegen de Nederlandse Staatsloterij een soap is geworden. En het alles vanuit de Staatsloterij en de claimclubs weinig chic en/of niet professioneel is verlopen. Wij willen ons graag distantiëren van niet-professionele methodieken/gedragingen, en zaken voornamelijk op basis van feiten/bewijzen en bekwaamheid ter behandeling nemen.


Status Proefproces  

aanmelding  

1. Proefproces en schadevergoedingsprocedure

2. Uw schadevergoeding en 8 jaar misleiding door de Nederlandse Staatsloterij 

3. Gedupeerde deelnemers Nederlandse Staatsloterij en 4 miljard euro bewijsbare schadeomvang

4. Onderzoek misleiding en de periode voor 2000 en na 2008 

5. Geheime schikking(en) met individuele deelnemer(s) en rechtsongelijkheid 

6. Strafbare feiten volgens vonnis Hoge Raad 

7. Procesfinanciering & No Cure No Pay - onze organisatie en kosten 

8. Waarom wij dit doen < huidige pagina

9. Collectieve schadevergoeding (nog) niet mogelijk in Nederland 

10. Voordeel voor gedupeerden 

11. Mogelijke gevolgen van de schadevergoedingsprocedures 

12. Claimclubs - en geen schadevergoedingsprocedures 

13. Overleg met directie Nederlandse Staatsloterij 

Email