Litigation Investments

Procesfinanciering & No Cure No Pay                                                                     Litigation Financing & No Cure No Pay9. Collectieve schadevergoeding (nog) niet mogelijk in Nederland

In Nederland is het (nog) niet mogelijk om een “collectieve” schadevergoeding te eisen, dus zal er bij groepsclaims voor elke gedupeerde een aparte schadevergoedingsprocedure begonnen moeten worden. 

Indien er met een schadeplichtige partij (in dit geval de Nederlandse Staatsloterij) geen schikking tot stand gebracht kan worden - die voor elke gedupeerde acceptabel kan zijn en/of rechtvaardig is – dan kan het het zinvol zijn dat elke gedupeerde een schadevergoedingsprocedure laat opstarten.

Wij zullen beginnen met een proefproces!

Voor een aantal gedupeerden zullen wij een schadevergoeding gaan eisen van de Nederlandse Staatsloterij, en ingeval men deze NIET wenst te betalen brengen wij een dagvaarding uit en starten we een schadevergoedingsprocedure.


Status Proefproces 

aanmelding  

1. Proefproces en schadevergoedingsprocedure

2. Uw schadevergoeding en 8 jaar misleiding door de Nederlandse Staatsloterij 

3. Gedupeerde deelnemers Nederlandse Staatsloterij en 4 miljard euro bewijsbare schadeomvang

4. Onderzoek misleiding en de periode voor 2000 en na 2008 

5. Geheime schikking(en) met individuele deelnemer(s) en rechtsongelijkheid 

6. Strafbare feiten volgens vonnis Hoge Raad 

7. Procesfinanciering & No Cure No Pay - onze organisatie en kosten 

8. Waarom wij dit doen 

9. Collectieve schadevergoeding (nog) niet mogelijk in Nederland < huidige pagina

10. Voordeel voor gedupeerden 

11. Mogelijke gevolgen van de schadevergoedingsprocedures 

12. Claimclubs - en geen schadevergoedingsprocedures 

13. Overleg met directie Nederlandse Staatsloterij 

Email