Litigation Investments

Procesfinanciering & No Cure No Pay                                                                     Litigation Financing & No Cure No PayPROCESFINANCIERING & NO CURE NO PAY 

Amerika heeft als geen ander land een claimcultuur. In de Verenigde Staten zijn bedrijvenclaims, individuele claimzaken, en massaclaims (Class Action Lawsuits, ofwel groepsvorderingen) een normaal verschijnsel, en mogen advocaten op basis van No Cure No Pay werken. In Amerika hoeven gedupeerden enkel een vergoeding aan advocaten te betalen als de zaak gewonnen is, en er tot uitbetaling van een schadevergoeding is gekomen. 

Wij financieren kansrijke claimzaken middels private investeringsfondsen, dit mede omdat in Nederland advocaten niet op basis van No Cure No Pay mogen werken. Door onze financieringsformule kan ons team van adviseurs, advocaten en investeerders/ondernemers claimzaken ten uitvoer brengen zoals in Amerika gebruikelijk is. Dus gedupeerden betalen pas aan ons een vergoeding als de zaak gewonnen is, en er een schadevergoeding tot uitbetaling is gebracht.

Middels ons financieringsformule zijn er unieke en buitengewoon aantrekkelijk investeringsfondsen aanwezig voor (private) investeerders. De private investeringsfondsen bieden profitabele rendementen. Wij selecteren enkel kansrijke claimzaken. Onze private investeringsfondsen zijn vele malen aantrekkelijker - en geven meer transparantie en zekerheid - dan een gemiddeld investeringsfonds/beleggingsfonds.

In Nederland (en binnen Europa) bestaat er – tussen het MKB en grote ondernemingen – een buitengemeen grote machtsongelijkheid. Tussen niet vermogende burgers/partijen en financieel krachtige organisaties/personen is er überhaupt een breed omvattende machtsongelijkheid aanwezig. Dit komt omdat procederen voor kleine en middelgrote ondernemingen en/of niet vermogende partijen onbetaalbaar is. Wie niet beschikt over voldoende financiële middelen kan in Nederland juridisch niet ten strijde trekken.

Grote partijen hebben voldoende mogelijkheden om procedures en de procesgang eindeloos te rekken en gecompliceerd te maken. Enkel partijen met voldoende financiële middelen kunnen tegenstand geven. Nederland heeft (nog) geen claimcultuur en advocaten mogen niet op No Cure No Pay werken. Mede hierdoor komen grote organisatie en/of financieel krachtige partijen – waaronder ook overheidsorganisaties - vaak overal mee weg.

En als advocaten wel op No Cure No Pay zouden mogen werken dan zal dit nog niet veel veranderen aan de machtsongelijkheid, immers zijn advocaten geen investeerders en beschikken de meeste advocatenkantoren niet over een omvangrijke financiële buffer. Bijaldien No Cure No Pay mogelijk gaat worden in Nederland (en overige Europese landen) dan zullen enkel de meest grote en kapitaalkrachtige advocatenkantoren wellicht enige kansrijke (kleinere) claimzaken met eigen middelen kunnen financieren, en deze op basis van No Cure No Pay gaan/durven uitvoeren.

Door onze diensten kunnen er claimzaken aangepakt worden die anders blijven liggen, omdat gedupeerden niet beschikken over voldoende gelden en/of niet bij machte zijn om de beste adviseurs/advocaten in te huren.

Door onze wegen en middelen zullen ook grote ondernemingen en overheden (als ook bestuurders/politici/managers) hun verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid niet ontlopen. En indien nodig via rechtswege ter verantwoording geroepen worden. Middels onze investeringsgroepen (waaraan zeer vermogende partijen/personen/families uit binnen- en buitenland deelnemen) hebben wij toegang tot een omvangrijk kapitaal. Indien een claim kansrijk is kunnen wij met elke partij de juridische strijd aangaan. En zijn wij bij machte om iedere partij aansprakelijk te stellen en te dagen voor de rechtbank, ingeval men voor een zaak verwijtbaar en schadeplichtig is.

Als het voor een grote/machtige partij duidelijk is dat een kleine organisatie en/of een niet vermogende gedupeerde voldoende kapitaal achter zich heeft (via onze organisatie) en geld geen rol speelt, is er vaak een veel grotere bereidheid tot schikken. Veel claimzaken komen hierdoor tot een schikking, en niet in de rechtbank en de media.

Voor elke kansrijke claimzaak die wij selecteren benutten we een private investeringsfonds. De claimzaken worden in principe enkel via de bij ons aangesloten investeerders gefinancierd, en niet via openbare investeringsfondsen. Daarnevens beschikken we over een buffer via een Central Investment Fund. Veel claimzaken blijven uit de openbaarheid, en bepaalde zaken brengen we - in het belang van de maatschappij en/of casus - in de media. Claimzaken die geschikt zijn voor een beursgang zullen mogelijk naar de effectenbeurs gebracht worden.

 
Email