Litigation Investments

Procesfinanciering & No Cure No Pay                                                                     Litigation Financing & No Cure No PayHOME 

Wij financieren kansrijke claimzaken. Vergroten de toegang tot het recht voor bedrijven en burgers, en verminderen de machtsongelijkheid.

Ingeval wij een claim ter behandeling nemen doen wij dit op basis van No Cure No Pay. Wij behandelen bedrijvenclaims en individuele claimzaken, als ook groepsvorderingen (massaclaims/class-actions) en arbitragezaken.

Het financieren van claimzaken doen wij met name in landen waar advocaten niet op No Cure No Pay mogen werken, waaronder Nederland en de nodige Europese landen. Ook in landen waar advocaten wel op No Cure No Pay mogen werken kunnen wij van betekenis zijn om een claimzaak te financieren.

Litigation Investments is een full-service organisatie. Wij kunnen fungeren als "procesfinancier en procespartij", ofwel de volledige verantwoordelijkheid dragen voor een claimzaak.

Onze diensten op het gebied van "Procesfinanciering & No Cure No Pay" kunnen wij wereldwijd inzetten.


                        

Netherlands - Belgium - Luxembourg - Monaco - London - New York 

© Copyright 2010-2024 Litigation Investments - All Rights Reserved